Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB, ÅKAB, beslutade vid ett styrelsemöte på torsdagen att återkalla det överklagade bygglovet och lämna in en ny bygglovsansökan för skolbyggnaden inom ramen för detaljplanen. Det innebär att man kommer att sänka takhöjden så att den följer detaljplanen.
Bygg- och miljönämnden hade godkänt den lilla avvikelsen från detaljplanen i bygglovsansökan som överklagades. ÅKABS:s styrelsebeslut innebär också att man i väntan på det nya bygglovet för själva skolbyggnaden startar rivningen av gamla Rösparksskolan med tillhörande arbeten inom fastigheten samt börjar bygga idrottshallen. Den har redan ett gällande bygglov.
I samband med den nya bygglovsansökan för skolbyggnaden kommer ÅKAB att genomför flera utredningar. Det kommer att bli en sol/skugg-utredning, bullerutredning och miljöutredning. Den omvända processen som innebär att ÅKAB börja med att bygga idrottshallen görs för att spara tid. Nu inleds etapp 1 som omfattar bland annat revidering av ritningarna på skolbyggnaden, genomförande av utredningar samt tekniska byggsamråd inför rivning, markarbeten och byggnation av idrottshallen.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?