Nu rivs Rösparksskolan

Rivning av Rösparksskolan

Idag tisdag 24 februari 2020 började rivningen av Rösparksskolan på allvar. Efter två veckor av invändig sanering rivs den här veckan hela västra flygeln. Samtidigt pågår schaktningsarbete på berget inför kommande sprängningsarbeten där gymnastiksalen ska byggas. På grund av ett överklagat bygglov för själva skolbyggnaden inleds istället arbetet med rivning och byggnation av gymnastiksalen som kommer att ligga i den västra delen av skolområdet. Nya Rösparksskolan byggs för 450 elever i förskoleklass-årskurs tre inklusive fritidshem.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?