Nu börjar det hända saker

Nu börjar det hända saker. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ta ett inriktningsbeslut om EN förskoleklass – årskurs 6 skola i centralorten. ÅKAB är inne i slutskedet vad gäller upphandling av en partneringentreprenör, så fort upphandlingen är klar kan arbetet tillsammans med ansvarig arkitektfirma ta fart på allvar. Imorgon, tisdag 15 mars åker ca 50 politiker och tjänstemän från berörda förvaltningar till Göteborg på studiebesök på två skolor, Taubeskolan och Västerhedsskolan för att få inspiration och se möjliga alternativ och lösningar på inomhus- och utomhusmiljö ur såväl ett pedagogiskt som ett funktionellt perspektiv. I slutet av april/början på maj kommer ytterligare studiebesök att anordnas, då till tre skolor i Stockholmsområdet. Information om detta kommer längre fram. Så fort processerna med ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om EN förskoleklass – årskurs 6 skola i centralorten och ÅKAB:s upphandling av partneringentreprenör är avslutad och arbetet med arkitektfirman kan fortsätta kommer kallelse till vårdnadshavargruppen för vidare arbete och diskussioner.

Catrin Eriksson, förvaltningschef
Barn-och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?