Länsstyrelsen avslog överklagan av beviljat bygglov för Rösparksskolan

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av skolbyggnad. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som har beslutat att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?