Informationsmöte om förskoleklass i centralorten hösten 2016

Alla vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i centralorten hösten 2016 är välkomna på ett första informationsmöte torsdag den 25 februari kl 18.30 i aulan på Karlberg. Du som behöver tolk, anmäl ditt deltagande till Malin Wijk på tel 0531-171 92, eller via e-post: malin.wijk@amal.se så att vi kan anpassa antalet tolkar och språk efter behov.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?