Granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun 5 september 2017

Vid ett möte för allmänheten på Karlbergsgymnasiet 5 september 2017 presenterad konsultföretaget Sweco sin rapport efter granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun. Utredningen ska beräkna kostnader för förskoleklass till årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem i centralorten, vilket antingen bedrivs på en eller två skolor enligt följande:

• En skola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive särskola och fritidshem på NY skola.

• Förskoleklass till årskurs 3 inklusive fritidshem på Rösparksskolan samt årskurs 4 - 6 inklusive särskola och fritidshem på Södra skolan.

I uppdraget ingår också att beräkna kostnader för renovering/tillbyggnad av:

• Grundskola årskurs 7-9 inklusive särskola på Kristinebergskolan.

• Grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshem i Tösse.

• Förskolelokaler i centralorten samt förskolelokaler i Tösse.

Uppdrag i två delar

Den ena delen i uppdraget var att granska och komplettera befintliga underlag vad gäller grundskola inklusive förskoleklass samt kommunens förskolor. Den andra delen av uppdraget omfattade en en fördjupad analys av Rösparksskolan. Ett 20- tal personer deltog på mötet för allmänheten. Under dagen hade rapporten presenterats för styrgruppen för skolans utveckling och för kommunens förtroendevalda.

Kommunstyrelsens ordförande, Michael Karlsson (S), berättade att han nu kommer att bjuda in samtliga gruppledare för partierna i kommunfullmäktige för fortsatta överläggningar om den fortsatta processen och tidsplanen fram till beslut om lokaliseringen av framtidens skola i Åmål. I högerspalten finns rapporten i sin helhet att  läsa samt Swecos presentation.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?