Fullmäktiges beslut i skolfrågan

Den 31 januari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om framtidens grundskola. Besluten som rör skolan finns på sidan 21 och 25 i protokollet.

Länk till protokollet

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?