Förtydligande om ny skolorganisation

Ett förtydligande angående barn- och utbildningsnämndens beslut den 27 januari kring organisationsförändring vad gäller Rösparksskolan och Södra skolan:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Grundskola arbetar och planerar för att ALLA berörda elever får åka buss mellan skolorna, det vill säga även de elever som inte går på fritidshem. Buss kommer att gå för berörda elever från/till respektive skola i anslutning till skoldagen. Elever i årskurs 1 från Södra skolan kommer att ha sin fritidshemsplacering på Södra skolan och elever i årskurs 4 från Rösparksskolan kommer att ha sin fritidshemsplacering på Rösparksskolan. Samtliga vårdnadshavare till berörda elever kommer att få inbjudan via brev till informationsmöten under våren 2016. Först ut är blivande förskoleklass där ett första möte är inplanerat torsdag 25 februari kl 18.30 i aulan på Karlberg. Blivande årskurs 1 bjuds därefter in till möte tisdag den 19 april kl 18.30 i aulan på Karlberg.Sist ut är blivande årskurs 4 torsdag den 21 april kl 18.30 i aulan på Karlberg.
Välkomna!
Kent Jönsson, enhetschef Enheten Grundskola
Malin Brunzell, rektor Område B
Lars-Eriks Fransson, rektor Område B

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?