Första spadtaget för Nya Rösparksskolan

Personer på byggarbetsplats
Bilden: Första spadtaget för Nya Rösparksskolan. Styrelseordförande för ÅKAB, Gunnar Kvamme, kommunalråd Åmåls kommun Michael Karlsson (S), vd för ÅKAB Magnus Dalsbo, arbetchef på PEAB, Sam Carlson, projektchef på PEAB Magnus Isaksson.

Idag togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Redan i eftermiddag börjar arbetet i den västra änden där den nya gymnastiksalen ska ligga. Arbetet inleds med trädfällning och markarbeten. Vecka 9 kommer den gamla skolbyggnaden att börja rivas från den västra sidan. Anledningen till att gymnastiksalen byggs först är att det redan finns bygglov för den byggnaden. Bygglovet för själva skolbyggnaden är överklagat. Ett ny bygglovsansökan kommer att lämnas in den 4 februari tillsammans med flera utredningar. Samtidigt dras den gamla bygglovsansökan tillbaka. Hela Nya Rösparksskolan för 450 elever i F-klass till årskurs tre inklusive fritidshem beräknas stå klar under 2022.

Det var på våren 2014 som mögelangrepp upptäcktes på Rösparksskolan. Under våren fattades beslut om att utrymma skolan. Ett tillfällig skola byggdes upp i moduler vid Rösvallen under sommaren. Den tillfälliga skolan hann bli klar en veckan innan starten av höstlovet 2014.

- Det känns verkligen skönt med det här avstampet. Nu bygger vi en ny skola som vi kommer att har nytta och glädje av i flera generationer. Den ska stå i åtminstone 60-70 år. Jag är glad över att det var så bred politisk uppslutning i fullmäktige som tog ansvar för skolbeslutet. Det har varit en bra och öppen process, verkligen. Jag vill också lyfta fram det enastående arbete som personalen inom skolan har genomfört för att lösa lokalbehoven och sedan jobbat tillsammans med elever och föräldrar kring utformningen av den nya skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S).

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?