Bygglovet för Rösparksskolan: Länsstyrelsens avslag avgörs i mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Länsstyrelsens avslag är nu överklagat till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Om mark- och miljödomstolens fastställer länsstyrelsens avslag finns möjligheten att överklaga till mark- och miljööverdomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?