Beslut om ny skolorganisation

Barn- och utbildningsnämnden har idag, den 27 januari 2016, fattat beslut om ny organisation för enheten grundskola för läsåren 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 enligt det förslag enheten grundskola har tagit fram.
 
Förslaget innebär att vi successivt flyttar en årskurs i taget från respektive skola för att läsåret 2018/2019 ha en fullt utbygg verksamhet där Rösparksskolan huserar förskoleklass, årskurs 1 - 3 och Södra skolan huserar årskurs 4 - 6 samt grundsärskola.
 
Hösten 2016 flyttar årskurs 4 på Rösparksskolan till Södra skolan och årskurs 1 från Södra skolan till Rösparksskolan. Samtliga elever i centralorten som ska börja i förskoleklass i kommunal skola börjar på Rösparksskolan.
 
Hösten 2017 flyttar årskurs 4 på Rösparksskolan till Södra skolan och samtliga elever i centralorten som ska börja i förskoleklass i kommunal skola börjar på Rösparksskolan.
 
Hösten 2018 flyttar årskurs 4 på Rösparksskolan till Södra skolan och samtliga elever i centralorten som ska börja i förskoleklass i kommunal skola börjar på Rösparksskolan.
 
Hösten 2019 har vi förhoppningsvis en skola för alla elever på Rösparksskolans område eller en ny skola för ett färre antal elever och hur den skolan i så fall är organiserad återstår att se.
 
Vi politiker är medvetna om att det inte är en optimal lösning, att den skapar oro och ställer till med problem i vardagen för många elever och deras vårdnadshavare. Vi kommer tillsammans med berörd personal, ansvariga rektorer och enhetschef att noggrant följa processen och följa upp såväl praktiska frågor som säkerhet och inte minst trivsel hos eleverna.
 
Då Åmåls kommun, barn- och utbildningsnämnden befinner sig i en akut situation med växande antal barn och elever i verksamheterna är utmaningarna stora, särskilt med tanke på att skollokaler är utrymda, svårigheterna att rekrytera behörig personal och den mångfald av olika nationaliteter och språk som finns där möjligheterna till integration i dag inte är särskilt stora.
 
Samtliga elever och  deras vårdnadshavare i årskurs 1 och årskurs 4 hösten 2016 samt de elever som ska börja Förskoleklass i kommunal skola i centralorten kommer att få ett brev hem med information och inbjudan till såväl enskilt möte och/eller informationsmöte där frågor av praktisk karaktär diskuteras, och där vårdnadshavare får möjlighet att framföra vilka frågor man hyser oro för så att vi kan förebygga dessa i så hög utsträckning som möjligt.
 
Olof Eriksson (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?