Beslut i fullmäktigen om fortsatt utredning av en (1) skola

Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige på onsdagskvällen 30 november 2016 att fortsätta utreda om det är möjligt att bygga en (1) skola i centralorten för f-klass- årskurs 6 i området vid Rösparksskolan. Beslutet innebar också att man ska utreda kostnader för renovering av andra skolor i kommunen som kan ha ett behov av investeringar.

Se hela sändningen från fullmäktige vi vår webb-tv

Sidan uppdaterades 2020-05-04

Synpunkter på sidan?