Varför finns det här förslaget?

Barn- och utbildningsförvaltningen informerade barn- och utbildningsnämnden vid deras ordinarie sammanträde i oktober 2015 om situationen vad gäller det ständigt ökande antalet elever i grundskolan, framför allt av elever med annat modersmål än svenska. Efter mötet fick enheten grundskola i uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram ett förslag på organisation vad utifrån tre kriterier:

- lokaler, hur kan vi nyttja grundskolans lokaler i centralorten på bästa sätt?

- personal, hur ska grundskolan Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten organisera sig för att säkerställa behovet av behörig personal då det i dagsläget är oerhört svårt att rekrytera personal?

- integration, hur ska grundskolan Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten organisera sig för att nå störst möjligheter till integration för våra nya medborgare?

Vad innebär förslaget?
Förslaget innebär att Förskoleklass - årskurs 6 i centralorten under en treårsperiod fördelas på två skolor. Fördelningen gäller Södra skolan och Rösparksskolan med start hösten 2016 då samtliga förskoleklasselever och elever i årskurs 1 börjar på Rösparksskolan och samtliga elever i årskurs 4 börjar på Södra skolan.

Vad blir konsekvenserna om förslaget inte genomförs?
För närvarande finns cirka 75 elever i förberedelseklass på Södra skolan, vilka ska placeras i ordinarie klass under våren 2016 dock senast vid läsårsstart hösten 2016. I dagsläget finns inte plats för de eleverna i en ordinarie klass och för att uppnå en bra integration är det nödvändigt att skapa en organisation där eleverna går ut i ordinarie klasser. För att möjliggöra detta krävs att klasserna i årskursen bryts upp och att nya klassindelningar görs, vilket är naturligt i framför allt årskurs 4 och fullt möjligt i årskurs 1.

Varför kom det här förslaget nu?
Förslaget kommer med anledning av den ökade inflyttningen till Åmål där antalet elever i grundskolan har ökat allt sedan starten av höstterminen och skapat en ojämlik situation. Södra skolan har en andel av 56% och Rösparksskolan en andel av 15% elever med annat modersmål än svenska. Med den fördelningen och den fortsatta inflyttningen krävs åtgärder för att hantera såväl lokalfråga, behörig personal som integration.

Vad blir konsekvenserna om vi genomför förslaget?
Konsekvenserna blir att alla elever i förskoleklass och årskurs 1 börjar Rösparksskolan och alla elever i årskurs 4 börjar på Södra skolan från och med höstterminen 2016.

Varför går det inte att vänta tills en ny skola byggs?
Frågan är akut och det kommer att ta minst två läsår innan en helt ny skola för samtliga elever står färdig i sin helhet.

Hur många klasser behöver byta skola om förslaget genomförs?
Samtliga elever som ska börja förskoleklass hösten 2016 placeras på Rösparksskolan. Samtidigt flyttar två klasser som ska börja årskurs 1 från Södra skolan till Rösparksskolan och tre klasser i årskurs 4 byter från Rösparksskolan till Södra skolan.

Hur underlättas långa transporter till och från skolan om förslaget genomförs?
Samtliga berörda elever kommer att få åka buss från den skola man flyttar från till den skola man ska gå på.

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?