Dialogmöte nr 3

Välkommen till dialogmöte nr 3 om grundskolans framtid f-klass till årskurs 6 i centralorten. Under sommaren har utredningsuppdrag gjorts om möjligheter att bygga en ny skola i centralorten. Resultaten av utredningsuppdragen kommer att presenteras vid mötet. Efter mötet finns möjligheter att ställa frågor till representanter i den politiska styrgruppen och referensgruppen.

Tid och plats:

Tisdagen den 20 oktober i Karlbergsgymnasiets aula kl 19.00

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?