Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) visar upp alla vykort med synpunkter som lämnades in, 494 stycken.

Dialogmöte nr 2

På tisdag 19 maj kl 19.00 i Karlbergsgymnasiets aula hölls det andra dialog- och informationsmötet om framtidens lokalisering av grundskolan f-klass till årskurs 6 i centralorten. Ett 25-tal personer deltog på mötet.

Programmet:

  • Nulägesrapport
  • Redovisning av synpunktshantering
  • Redovisning av utredningsuppdrag

517 synpunkter lämnades in om framtidens grundskola i centralorten

Totalt lämnades 517 synpunkter in till kommunen om lokaliseringen av framtidens grundskola, förskoleklass - åk 6 i centralorten. Insamlingen av synpunkter pågick under perioden 11 mars till 12 april. Synpunkterna kunde lämnas in på vykort, via e-post, webbformulär och det kom även synpunkter via brev. Ett 25-tal personer kom till det andra informationsmötet på Karlbergsgymnasiet den 19 maj för att lyssna på redovisningen av synpunktshanteringen och den fortsatta processen. Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) tog emot de sammanställda synpunkterna för vidare behandling inom politiken. Målsättningen är att politiken innan årsskiftet ska besluta om lokaliseringen av grundskolan. I en Powerpoint-presentation redogjordes för bakgrund och den fortsatta processen. Du kan se presentationen via länken nedan.

Länk till Powerpoint-presentation pdf (pdf 867 KB)

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?