50-tal besökare på första informationsmötet om grundskolans framtid

Bild från dialogmöte på Karlbergsgymnasiet

Bild från dialogmöte på Karlbergsgymnasiet
Ett 50-tal personer kom till det första informationsmötet på Karlbergsgymnasiet  om framtidens
grundskola i Åmål, förskoleklass till åk 6 i centralorten. Efter mötet diskuterade besökarna skolfrågan
vid ett mingeltorg.

Ett 50-tal deltog på första mötet om skolan

På onsdagen 11 mars hölls det första Dialogmötet om framtidens grundskola i Åmål. Ett 50-tal personer kom till Karlbergsgymnasiets aula för att få information om förutsättningarna och den fortsatta processen mot det politiska beslutet om hur grundskolan, förskoleklass- åk 6  i centralorten ska se ut och lokaliseras.


Politiker och skolledning om förutsättningarna

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) berättade om vikten av att ha ett visst tempo i processen för att kunna fatta ett beslut på kommunfullmäktiges möte i november i år. Han poängterade samtidigt att det är viktig med stor delaktighet i den här processen.

-Det här är nog det största beslut jag kommer att vara med och fatta, säger Michael Karlsson.

Han informerade om den politiska styrgruppen som är utsedd för att arbeta med frågan. Styrgruppen består barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott, totalt 8 politiker. Det finns även en referensgrupp bestående av förvaltningschef Catrin Eriksson och företrädare för fackförbunden.

 

Tyck till om skolan

Barn- och utbildningsförvaltningens chef, Catrin Eriksson, redogjorde för grundskolans förutsättningar utifrån bland annat framtidens lokalbehov och elevprognoser. För att skapa delaktighet i processen fram till det politiska beslutet lanserades en insamlingskampanj för synpunkter kallad Tyck till om skolan. Kampanjen pågår fram till den 12 april. Man kan göra sin röst hörd på flera sätt: På den tillfälliga facebooksidan Tyck till om skolan kan skolfrågan diskuteras och där kan man lämna sina synpunkter. Det finns också en e-postadress för att lämna synpunkter: tycktillomskolan@amal.se. På flera ställen i Åmål kan man hämta gratis Tyck till om skolan-vykort. Dessa finns att hämta på: stadshuset, biblioteket, Norrtull, simhallen, familjecentralen, bokhandeln och stadshotellet. Vykorten kan postas, läggas i kommunens postlådor eller de kan lämnas i särskilt framtagna insamlingslådor. Dessa finns i receptionen på stadshuset, i biblioteket och på Norrtull.

Frågor att tycka till om
Under synpunktskampanjen är det följande frågeställningar vi vill ha in synpunkter om:

Renovering/ombyggnad/tillbyggnad av Rösparksskolan.
Nybyggnation av en (1) F-6 skola i centralorten samt beslut om gymnastiksal eller idrottshall.
Beslut om kök/matsal

Vad händer nu?

Nu pågår insamlingskampanjen Tyck till om skolan fram till söndag 12 april. Då stängs facebooksidan Tyck till om skolan och e-postadressen tycktillomskolan@amal.se. Vi påbörjar sedan sammanställningen av alla synpunkter som har kommit in. Dessa presenteras sedan på informationsmöte nr 2 den 7 maj.

 

 

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: The call is ambiguous between the following methods or properties: 'System.Convert.ToDecimal(System.DateTime)' and 'System.Convert.ToDecimal(int)' at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11

Sidan uppdaterades 2019-10-10

Synpunkter på sidan?