Dialogmöte nr 5, 8 november 2016

Ett 50 tal personer deltog på det 5:e dialogmötet om framtidens skola F-klass- åk 6 i centralorten. Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, Åkab, Peab, och teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål beskrev bakgrunden och processen fram till nu från det att Rösparksskolan utrymdes 2014 efter att mögelproblem upptäckts på skolan. Den 30 november 2016 ska kommunfullmäktige fatta beslut om hur den fortsatta processen kommer att se ut. Ska den fortsatta inriktningen vara mot byggnation av en (1) F-klass till åk 6-skola i centralorten eller ska inriktningen vara att bygga två skolor i centralorten genom att behålla och renovera lokalerna på Södra skolan och en mindre skola som ersätter nuvarande Rösparksskolan. Nedan finns en lista på det underlag som kommunfullmäktige har att ta ställning till.   

Tjänsteskrivelse pdf (pdf 206 KB)

Bilaga 1. Protokoll styrgruppsmöte pdf (pdf 60 KB)

Bilaga 2. Protokoll styrgruppsmöte pdf (pdf 93 KB)

Bilaga 3. Protokoll styrgruppsmöte pdf (pdf 128 KB)

Bilaga 4. Protokoll styrgruppsmöte pdf (pdf 89 KB)

Bilaga 5. Protokoll styrgruppsmöte pdf (pdf 82 KB)

Bilaga 6. Sammanställning beslut i ärendet pdf (pdf 453 KB)

Bilaga 7. Trafikutredning pdf (pdf 4,8 MB)

Bilaga 8. VA utredning pdf (pdf 2,1 MB)

Bilaga 9. Markutredning pdf (pdf 1,6 MB)

Bilaga 10. Utredning markyta pdf (pdf 868 KB)

Bilaga 11. Befolkningsprognos pdf (pdf 1,9 MB)

Bilaga 12. Befolkningsprognos nr 2 pdf (pdf 1,9 MB)

Bilaga 13. En skola pdf (pdf 7,4 MB)

Bilaga 14. Rösparksskolan pdf (pdf 1,4 MB)

Bilaga 15. Södra skolan pdf (pdf 2,6 MB)

Bilaga 16. Projektbudget EN skola pdf (pdf 12 KB)

Bilaga 17. Projektbudget TVÅ skolor pdf (pdf 96 KB)

Bildspel dialogmöte 5 pdf (pdf 857 KB)

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?