Arbetsmöte nr 1 med vårdnadshavare, 26 januari 2016

Tisdag 26 januari träffades 15 av de ca 20-talet föräldrar/vårdnadshavare som har anmält sitt intresse till arbetsgruppen för ny skola förskoleklass - årskurs 6 i centralorten på Södra skolan för ett första möte. Under gemytliga former med kaffe och macka diskuterades frågor kring funktion. Gruppen diskuterade stort som smått, till exempel kring:

Ute- och innemiljö
Trygghet och säkerhet
Trafiksituation
Parkeringsmöjligheter
Cykelparkering
Hämtning och lämning
Samverkan mellan årskurser
Fadderverksamhet
Rastaktiviteter
Skolmåltider och matsituation
Möjliga samlingslokaler
Firande av högtider
Samverkan mellan fritidshem och föreningsliv

Mötesanteckningar kommer att publiceras här på hemsidan
Deltagarna arbetade i grupper och de tre grupperna förde anteckningar, vilka kommer att sammanställas och distribueras dels till arbetsgruppen naturligtvis men de kommer även att läggas ut på hemsidan så att övriga vårdnadshavare kan ta del av dem och komma med kompletteringar på den öppna e-postadressen tycktillomskolan@amal.se.

Material ska nu bearbetas
Nu har samtliga grupper träffats; politiker, personal, elever och vårdnadshavare och allt material som har tagits fram kommer att bearbetas och gås igenom och se hur det kan användas i arbetet med att ta fram förslag på hur lokalerna kan nyttjas och utemiljön användas av arkitekter. När ett arbetsmaterial är framtaget fortsätter arbetet ute i respektive grupp, varför det kan dröja ett tag innan kallelse kommer till nästa möte då det är ett digert material att gå igenom.


Nyanlända bjuds in till möte med tolkar
Efter det andra mötet är dock förhoppningen att arbetet ska gå desto snabbare med ganska täta möten där gruppen med vårdnadshavare får ta beslut om alla ska delta i samtliga områden eller om man ska dela upp sig i olika ansvarsgruppen. Vid mötet framkom önskemål om att representanter från våra nyanlända vårdnadshavare ska delta. Information gavs att de kommer att bjudas in till ett särskilt möte med tolkar så att de får möjlighet att framföra sina åsikter och tankar.


Stort tack!
Ett stort tack till er alla som deltog för en givande kväll med bra diskussioner och många värdefulla synpunkter som barn- och utbildningsförvaltningen tar med sig i det kommande arbetet.

Catrin Eriksson, chef, barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016

Sidan uppdaterades 2017-09-06

Synpunkter på sidan?