webb_toppbild_ttos_495px.png

På de här sidorna kommer vi att informera om den pågående processen mot framtidens grundskola i Åmål, från förskoleklass till årskurs 3 (F-åk 3) i centralorten.

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2020-02-24

Nu rivs Rösparksskolan

Idag inleddes rivningen av Rösparksskolan. Under veckan kommer hela den västra flygeln att rivas.


Publicerad 2020-01-30

Första spadtaget för Nya Rösparksskolan

Idag togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Redan i eftermiddag börjar arbetet där den nya gymnastiksalen ska ligga. Lyssna på inslaget i P4 Väst om första spadtaget för Nya Rösparksskolan.


Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.


Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.


Publicerad 2020-01-13

Bygglov för skolan överklagat

Efter att bygg- och miljönämnden den 4 december 2019 beviljade bygglov för Nya Rösparksskolan har bygglovet överklagats av boende i området. Överklagandet tar upp tre punkter, bland annat om att den nya skolbyggnaden kommer att försämra utsikten. Det blir nu länsstyrelsen som kommer att pröva överklagandet. 

   


Publicerad 2019-10-02

Möte om nya Rösparksskolan

Igår tisdag den 1 oktober fick inbjudna grannar till Rösparksskolan information av Åmåls kommunfastigheter och teknik och fritid om bland annat trafik och skolgård i samband med byggnationen av den nya skolan.


Publicerad 2019-09-30

Ritningarna till nya Rösparksskolan godkända

Idag har Åmål tagit ett stort steg närmare byggnation av Nya Rösparksskolan. Ritningarna över de nya lokalerna godkändes av de fackliga representanterna efter ett omfattande arbete med att utforma den nya skolan.


KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Telefon: 0532-173 43
E-post: catrin.eriksson@amal.se

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon:
0532-173 61
E-post: jan.andersson@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos 1 pdf (pdf 1,9 MB)

 

Befolkningsprognos 2 pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2020-02-05

Synpunkter på sidan?