webb_toppbild_ttos_495px.png

På de här sidorna kommer vi att informera om den pågående processen mot framtidens grundskola i Åmål, från förskoleklass till årskurs 3 (F-åk 3) i centralorten.

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2020-05-04

Bygglovet för Rösparksskolan: Länsstyrelsens avslag avgörs i mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Länsstyrelsens avslag är nu överklagat till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Om mark- och miljödomstolens fastställer länsstyrelsens avslag finns möjligheten att överklaga till mark- och miljööverdomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Publicerad 2020-04-17

Länsstyrelsen avslog överklagan av beviljat bygglov för Rösparksskolan

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 16 april att avslå det överklagade beslutet om beviljat bygglov för Rösparksskolans huvudbyggnad. Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 februari 2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av skolbyggnad. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som har beslutat att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2020-02-24

Nu rivs Rösparksskolan

Idag inleddes rivningen av Rösparksskolan. Under veckan kommer hela den västra flygeln att rivas.

Publicerad 2020-01-30

Första spadtaget för Nya Rösparksskolan

Idag togs det symboliska första spadtaget för byggnationen av Nya Rösparksskolan av representanter för Åmåls kommun, PEAB AB och Åmåls kommunfastigheter AB. Redan i eftermiddag börjar arbetet där den nya gymnastiksalen ska ligga. Lyssna på inslaget i P4 Väst om första spadtaget för Nya Rösparksskolan.

Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.

Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.

Publicerad 2020-01-13

Bygglov för skolan överklagat

Efter att bygg- och miljönämnden den 4 december 2019 beviljade bygglov för Nya Rösparksskolan har bygglovet överklagats av boende i området. Överklagandet tar upp tre punkter, bland annat om att den nya skolbyggnaden kommer att försämra utsikten. Det blir nu länsstyrelsen som kommer att pröva överklagandet. 

   

KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Telefon: 0532-173 43
E-post: catrin.eriksson@amal.se

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon:
0532-173 61
E-post: jan.andersson@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Länkar till dokument

Swecos presentation av granskning av lokaler 5 september 2017 pdf (pdf 556 KB)

 

Rapport granskning av lokaler 5 september 2017 pdf (pdf 1,0 MB)
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) at System.Convert.ToDecimal(String value) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos 1 pdf (pdf 1,9 MB)

 

Befolkningsprognos 2 pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2023-05-31

Synpunkter på sidan?