webb_toppbild_ttos_495px.png

På de här sidorna kommer vi att informera om den pågående processen mot framtidens grundskola i Åmål, från förskoleklass till årskurs 3 (F-åk 3) i centralorten.

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.


Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.


Publicerad 2020-01-13

Bygglov för skolan överklagat

Efter att bygg- och miljönämnden den 4 december 2019 beviljade bygglov för Nya Rösparksskolan har bygglovet överklagats av boende i området. Överklagandet tar upp tre punkter, bland annat om att den nya skolbyggnaden kommer att försämra utsikten. Det blir nu länsstyrelsen som kommer att pröva överklagandet. 

   


Publicerad 2019-10-02

Möte om nya Rösparksskolan

Igår tisdag den 1 oktober fick inbjudna grannar till Rösparksskolan information av Åmåls kommunfastigheter och teknik och fritid om bland annat trafik och skolgård i samband med byggnationen av den nya skolan.


Publicerad 2019-09-30

Ritningarna till nya Rösparksskolan godkända

Idag har Åmål tagit ett stort steg närmare byggnation av Nya Rösparksskolan. Ritningarna över de nya lokalerna godkändes av de fackliga representanterna efter ett omfattande arbete med att utforma den nya skolan.


Publicerad 2018-11-29

Fullmäktiges beslut i skolfrågan

Den 31 januari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om framtidens grundskola. Besluten som rör skolan finns på sidan 21 och 25 i protokollet.

Länk till protokollet


Publicerad 2017-12-13

Viktigt beslut i skolfrågan

Idag onsdag 13 december togs ett viktigt beslut på vägen mot en ny grundskola i Åmåls centralort. Förslaget till kommunfullmäktige innebär att projektering kan inledas för en ny skola för 450 elever, från förskoleklass till årskurs tre, på Rösparksskolans markområde. Beslutet fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut 31 januari 2018.


KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Catrin Eriksson
Telefon: 0532-173 43
E-post: [email protected]

Kommunikatör
Jan Andersson
Telefon:
0532-173 61
E-post: [email protected]

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos 1 pdf (pdf 1,9 MB)

 

Befolkningsprognos 2 pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2019-05-29

Synpunkter på sidan?