Rösparkens förskola

Förskolan är belägen vid Nya Rösparksskolan. 

Öppettider
Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov. Alla avdelningar hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar
Rösparkens förskola består av tre avdelningar:
• Tryggheten 1-2 år
• Utforskaren 2-3 år
• Äventyret 3-5 år

Verksamheten
Förskolan har en stor utegård och mycket av undervisningen bedrivs utomhus. Leken har en central och viktig roll i verksamheten och ges mycket tid och plats. Vårt läge med närhet till naturen ger barnen möjlighet att vistas i skogsmiljö. Miljön utomhus och inomhus anpassas ständigt efter barnens intressen och behov. All förändring sker med en pedagogisk tanke där vi utmanar barnens eget tänkande för att de ska känna att de är kompetenta att lära, utvecklas och blir trygga i sin fortsatta utveckling. Barnen på Rösparken får goda möjligheter att uppleva, upptäcka och utforska sin omgivning.

Likt alla andra kommunala förskolor i Åmål arbetar vi alltid i första hand utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö-18), där vi utvecklar verksamheten kontinuerligt i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Föräldrasamverkan
På förskolan ser vi föräldrasamverkan som en mycket viktig och betydelsefull del av vårt arbete, för att hjälpa barnen utveckla sina förmågor. En bra kontakt är viktig för att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi samtal vid inskolningen, föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per år och efter önskemål.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

 

KONTAKTINFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Besöksadress
Läroverksgatan 18
66237 Åmål                                                                                                                                                                                                                                                                  Telefonnummer                                            Tryggheten: 0532-174 14
Utforskaren: 0532-171 12
Äventyret: 0532-171 10
Ansvarig rektor
Annika Gip
Telefon: 0532-171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-28

Synpunkter på sidan?