Kristinebergs förskola

Kristineberg är en förskola belägen mellan Vikenborg och Kristinebergs högstadieskola i norra Åmål. Förskolan ligger i ett naturnära område, med skogen och en pulkabacke inpå knutarna.

Öppettider
Kristineberg har öppet kl. 06.30-18.30. Alla pedagoger på förskolan hjälps åt med öppning och stängning. Det innebär att barnen träffar pedagoger från andra avdelningar på morgon och kväll.

Avdelningar
Kristinebergs förskola består av fem avdelningar:
Ekorren: 1 - 3 år
Igelkotten: 1 - 3 år
Räven: 1 – 3 år
Lejonet: 3 - 5 år
Pandan: 3 – 5 år

Verksamheten
Vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan (Lpfö18), skollagen samt barnkonventionen. Där står bland annat: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”.

Vi utgår från en likvärdig förskola med hög kvalité, för oss innebär det att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov samt anpassas till alla barn i förskolan.

Barn är olika och lär på olika sätt. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och behov samt skapar förutsättningar för att vilja leka och lära sig i samspel med andra, både vuxna och barn. Våra lärmiljöer inomhus är utformade så att barnen ges möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet i bild, sång, dans, konstruktion, skapande, mm.

Vi bemöter alla med likvärdighet, respekt, nyfikenhet och öppenhet som genomsyrar barnens utbildning. Vi vill bygga förtroendefulla relationer med vårdnadshavare.

Vi har ett eget tillagningskök på förskolan, där det sprids en härlig doft från maten som tillagas.

Föräldrasamverkan
En bra kontakt mellan vårdnadshavare och pedagog är viktig för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten arbetar vi med flera samverkans- och informationsvägar. Till exempel introduktionssamtal och uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöte.

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

 

 

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress
Vikenborgsgatan 4
66236 ÅMÅL

Telefonnummer
Räven:
0532-777 082
Igelkotten: 0532-171 51 
Ekorren: 0532-171 73
Lejonet: 0532-171 48 
Pandan: 0532-171 49

Ansvarig rektor 
Annika Gip
Telefon: 0532-171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-28

Synpunkter på sidan?