Avgifter och riktlinjer

Vill du betala avgiften via autogiro, använd denna blankett;

Ny maxtaxa för förskola och fritids 2023

Inkomst indexregleras en gång per år av Skolverket,

vilket gör att avgiften höjs något varje år.

Från och med 1 januari 2023 höjs inkomsttaket

för maxtaxan till 54 830 kronor.


Avgift förskola för barn 1-5 år (Förskola/pedagogisk omsorg)

Barn 1      3 %  av inkomst dock högst                    1 645 kr/mån

Barn 2      2 %      "                                                      1 097 kr/mån

Barn 3      1 %      "                                                         548 kr/mån

Barn 4      0 %

Avgift för barn 3-5 år allmän förskola (Med förskoleplats)

Från september månad det år barnet är 3 år till och med augusti månad

det år barnet är 6 år, reduceras avgiften med 25 %.

Avgiften fritidshem (fritidshem/pedagogisk omsorg 6-13 år)

Från september månad det år barnet är 6 år betalas fritidshemstaxa

Barn 1     2 % av inkomst dock högst                         1 097 kr/mån

Barn 2     1 %      "                                                              548 kr/mån

Barn 3     1 %      "                                                              548 kr/mån

Barn 4     0 %
 

 

Sidan uppdaterades 2023-08-28

Synpunkter på sidan?