Åsens förskola

Förskolan Åsen ligger i ett naturskönt område vid Hanebols friluftsområde med närhet till skog, teknikbana och fotbollsplaner. Vår verksamhet präglas av lek, samspel och ett lustfyllt lärande och vi arbetar för att ha en förskola att längta till!

Öppettider

Förskolan har öppet mellan 06.30-18.30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov. Alla avdelningar hjälps åt med öppning och stängning.

Avdelningar
Åsens förskola består av tre avdelningar:
Prästkragen: 1 - 3 år
Smörblomman: 1 - 3 år
Timotej: 3 – 5 år

Verksamheten
Förskolan Åsen är belägen i närhet av skog och lantlig miljö i utkanten av Åmål. Vi har ljusa, stora lokaler och en stor fin gård vilket stimulerar och främjar utveckling, lärande och lockar till kreativitet, lek och fantasi. Vi pedagoger utgår från barnets intressen vid planering av utbildning och undervisning. Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet.

Våra lärmiljöer inomhus är utformade så att barnen ges möjlighet att använda sin kreativitet och nyfikenhet i bild, sång, dans, konstruktion, skapande, mm.

Vi lägger stor vikt vid gott bemötande och att ha ett gott och öppet klimat och vi arbetar kontinuerligt och aktivt med vårt värdegrundsarbete t.ex. allas lika värde, att vara en bra kompis och att alla ska känna trygghet, glädje och gemenskap.

Vi har också ett eget kök med kokerska där frukost, lunch och mellanmål tillagas från grunden.

Föräldrasamverkan
Vi lägger stor vikt vid att ha en god föräldrasamverkan.  Under inskolningen lägger vi grunden till ett gott samarbete mellan hem och förskola och då ges vårdnadshavarna möjlighet att delta aktivt och få insyn i förskolans verksamhet. Vi erbjuder föräldramöte och samtal innan inskolning, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Vi använder oss av lärplattformen TYRA där föräldrar hittar information och dokumentation kring sitt barns utveckling och lärande.

Är du nyfiken på att veta mer om förskolan, är du alltid välkommen att besöka oss!

Asen_forskola 

 Asen_lekstuga

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress 
Kornvägen 14
662 35 Åmål

Telefonnummer

Timotej: 0532-171 39 
Prästkragen: 0532-171 59
Smörblomman: 0532-173 71

Ansvarig rektor 
Annika Gip
Telefon: 0532-171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-28

Synpunkter på sidan?