Åsens förskola

 

Asen_forskola

Förskolan har tre avdelningar;                                     

  • Smörblomman 1-4 år
  • Prästkragen 1-4 år
  • Timotej 4-6 år

Förskolan ligger i ett naturskönt område vid Hanebols friluftsområde med närhet till skog, teknikbana och fotbollsplaner.

Vi har ljusa, stora lokaler och en stor fin gård vilket stimulerar och främjar utveckling, lärande och lockar till kreativitet, lek och fantasi.

Vi pedagoger utgår från barnets intressen vid planering av utbildning och undervisning. Vi lägger stor vikt vid barns inflytande och delaktighet.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

Vi arbetar mycket med värdegrund, t.ex. allas lika värde, att vara en bra kompis och att alla ska känna trygghet, glädje och gemenskap.

Vi har också egen kokerska som lagar hemlagad mat.

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 Asen_lekstuga

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress 
Kornvägen 14
662 35 Åmål

Telefonnummer

Timotej: 0532-171 39 
Prästkragen: 0532-171 59
Smörblomman: 0532-173 71

Ansvarig rektor 
Annika Gip
Telefon: 0532-171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-03-25

Synpunkter på sidan?