Förskola - barnomsorg


Jag kan - Jag vill - Jag vågar!
……i början av det livslånga lärandet!


I Åmål erbjuder vi barnomsorg till barn i ålder 1-13 år, vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Alla barn som ansöker om barnomsorg erbjuds plats inom fyra månader.

Förskola är till för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan har en egen läroplan, där uppdrag och mål beskrivs.


Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan, där man tar emot barn i ålder 1-13 år i sitt eget hem eller i grupplokal, där några dagbarnvårdare arbetar tillsammans. Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Finns endast i privat regi i Åmåls kommun, förlagd i Tösse. Se Fristående barnomsorg.

Öppen förskola är en viktig samlingspunkt för föräldrar och barn i förskoleåldern. Här bedrivs pedagogisk verksamhet tillsammans för barn och föräldrar. Öppna förskolan är avgiftsfri.

Allmän förskola erbjuds alla 3- 5-åringar, som inte har något omsorgsbehov, från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är avgiftsfri och förlagd mellan 08.30-11.30, alla lovfria vardagar.

Fritidshem är integrerade i skolenheterna.

Logotyp för europeiska garantifonden för jordbruket

KONTAKTINFORMATION

Anna-Karin Hvitt
Telefon: 0532-17084
E-post:
anna-karin.hvitt@amal.se

Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Paviljongen
Schölinsgatan 7


Besökstider

För att minska smittspridning har vi stängt för besökare tillsvidare. Kontakt sker via telefon eller e-post.

Förskola och fritidshemmens öppettider

Vardagar 06.30-18.30
Vid behov av barnomsorg andra tider, kontakta placeringshandläggare.
Förskola: 0532-170 84
Fritidshem: 0532-170 33

Använd vår e-tjänst för att:

• Ansöka om barnomsorg

• Inkomstdeklaration (underlag för avgift)

• Uppsägning av barnomsorg


Till e-tjänst barnomsorg >

Länkar:
Skolverket

Ansökan om specialkost

Vid behov av specialkost, följ länken till våra e-tjänster för ansökan eller använd följande blankett för arabiska:

Länk till våra e-tjänster 

Arabiska - Ansökningsblankett för specialkost pdf (pdf 285 KB)
Matsedel
Matsedel förskola v. 28-33 pdf (pdf 110 KB) Matsedel Förskola vecka 34-41 pdf (pdf 118 KB) Matsedel Förskola 42-52 pdf (pdf 122 KB)
De förskolor som inte har tillagning har samma meny som skolan
Livsmedels- och måltidspolicy

Sidan uppdaterades 2023-09-13

Synpunkter på sidan?