Kontakt

Alla förskolor i kommunen samlas under Verksamhet Förskola (VF)

   

Carina Lavén, Verksamhetschef/Förskolechef, med ansvar för förskolorna
Örnäs, Kungsberget och Villebergen.
0532-171 33
carina.laven@amal.se 


Annika Gip,
Förskolechef med ansvar för förskolorna Kristineberg, Nolby, Åsen och Björkens förskola.
0532-171 44
annika.gip@amal.se

Lisbeth Gustawsson, Förskolechef med ansvar för förskolorna Eliseberg, Sveaparken, Fengersfors, Tösse och Öppna förskolan. 
0532-171 13
lisbeth.gustawsson@amal.se 

Ann-Marie Erlandsson
,
 Förskoleadministratör
0532-171 79
ann-marie.erlandsson@amal.se  


Anna-Karin Hvitt,
Förskoleadministratör. Handläggare för placering/avgifter. Vikariesamordnare.
0532-170 84
anna-karin.hvitt@amal.se


Gunilla Lundell
, Specialpedagog.
0532-174 98
gunilla.lundell@amal.se  


Karin Emricson, Talpedagog.
0532-173 34
karin.emricson@amal.se

Besöksadress: 
Verksamhet förskola
Kyrkogatan 2. Norrtull, plan 1Sidan uppdaterades 2019-01-10

Synpunkter på sidan?