Fengersfors förskola Kluringen

 


Förskolan består av två avdelningar, Lilla Kluringen med barn i åldrarna 1-3 år och Kluringen med barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan ligger i ett naturskönt område.

Vi vill särskilt satsa på att utveckla barnens inflytande, motoriska färdighet och språkliga utvecking. Detta genom en medvetet tillåtande verksamhet med tyngdpunkten på barns lek inne och ute. Vi har tillgång till skolans gymnastiksal.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress
Knarrbyvägen 17
662 95 FENGERSFORS

Telefon
Kluringen: 0532-777037
Lilla Kluringen: 0532-777230

E-post
Fengersfors.forskola@amal.se


Ansvarig rektor
Lisbeth Gustawsson
Telefon: 0532-171 13
E-post:
lisbeth.gustawsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-06-27

Synpunkter på sidan?