Avgifter och riktlinjer

 

 

Riktlinjer för fsk 20150501 pdf (pdf 171 KB)

Skattesubvention

Barnomsorgsavgifterna är skattesubventionerade. Skattesubventionens andel i % av total kostnad: förskola 93%, familjedaghem 92%, fritidshem 87%.
Sidan uppdaterades 2018-04-24

Synpunkter på sidan?