Information om Covid-19, läs mer här.

Samordnad individuell plan, SIP

 

När barn är i behov av hjälp innebär det många gånger att de har kontakt med flera olika verksamheter t ex socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och skolan. Sedan 2010 finns en lagstiftning om samordnade individuella planer i både socialtjänstlagen (2001:453)och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Planen ska användas när någon har eller behöver samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Förskolan/skolan är en viktig samverkanspart i arbetet med samordnad individuell plan, SIP, även om de inte nämns i lagstiftningen. Förskolan/skolan möter barn regelbundet och kan uppmärksamma att barn är i behov av mer hjälp och stöd utöver det ansvar och den kompetens som finns tillgänglig.

Av den samordnade individuella planen (SIP) ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad, åtgärder som vidtas av annan än kommun och landsting samt vem som har det övergripande ansvaret för planen. Huvudregeln är att den som har mest kontakt med den enskilde får det övergripande ansvaret för samordningen. Fördelen med en SIP är att insatserna samordnas och verksamheterna pratar med varandra, det blir inte lika många kontakter för individen att själv samordna och åtgärderna/hjälpen/insatserna kommer i rätt ordning.

(Samordnad individuell plan- decenniets reform, PSYNK)

RUTINER KRING UPPRÄTTANDET AV SIP

Den som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården gör bedömningen att en SIP behövs för att tillgodose barnets behov ska ta initiativ till att upprätta en SIP. Arbetet ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Även andra aktörer kan föreslå att ett arbete med en samordnad individuell plan ska startas och/eller delta i arbetet med planen. Det kan exempelvis vara närstående, elevhälsan, förskola/skolan med flera. Individen själv kan ge förslag om en SIP och för att starta ett SIP-arbete krävs alltid den enskildes samtycke.

 

 

Kontakt

Ungdoms- och vuxencentralen
Telefon:
0532- 77 70 79

Reception Individ- och familjeomsorg
Telefon:
0532-171 15

Socialjour i Åmål (via Polisen)
(Kvällar, nätter, helger)
Telefon: 114 14

Söka hjälp
Är du osäker på vart du ska vända dig med ditt problem? Ring till Ungdoms- och vuxencentralen på tel. 0532-77 70 79 eller till Individ- och familjeomsorgens reception på tel. 0532-171 15. Du kan också maila din fråga till ungvux.centralen@amal.se. Svar på telefon och mail ges under kontorstid 08.00-16.00 mån-fre. Vid akuta ärenden vid annan tid än kontorstid kontakta Socialjouren i Åmål via Polisen på tel. 114 14.
1177 - Vårdupplysning

Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung.

knapp_panik2.png

Sidan uppdaterades 2021-01-05

Synpunkter på sidan?