Information om Covid-19, läs mer här.

Familjecentralen- förebyggande verksamhet i samverkan

 

Familjecentralen är en förebyggande verksamhet i samverkan. Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ – och familjeomsorg (föräldrarådgivning).

Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

  • Finnas tillgänglig som nära mötesplats

  • Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar

  • Skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga

  • Erbjuda lättillgängligt stöd

  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum

  • Utveckla god service


Familjecentralens verksamhet vänder sig i huvudsak till familjer med barn i åldrarna 0-6 år.

Familjecentralens öppna förskola är en viktig samlingspunkt för föräldrar och barn i förskoleålder. Hit kan man komma och träffa andra föräldrar, fika och prata tillsammans. Barnet får möjlighet att träffa andra barn och ägna sig åt olika aktiviteter.

Familjecentralen erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar som antingen väntar barn eller har barn upp till 12 år. Samtalen har olika fokus beroende på hur föräldrarna upplever sin situation och det är föräldrarna som bestämmer vad samtalen ska handla om. Samtalen är frivilliga och ingen registrering sker.

Familjeförskolan är en förebyggande verksamhet för att ge barn trygga uppväxtförhållanden. Familjeförskolan är till för föräldrar med barn i åldern 0-7 år som under en period behöver extra stöd i sin föräldraroll. Familjeförskolan leds av en förskolepedagog/familjepedagog och en specialpedagog.
Målet är att fånga upp familjer med behov av extra stöd tidigt för att förhindra ohälsa och för att erbjuda barnet och familjen bättre förutsättningar för att hantera relationer till andra samt öka barnets förutsättningar i förskola/skola.

Familjecentralen erbjuder även föräldrautbildningar som ICDP- vägledande samspel och PREP.

 

Läs mer på om föräldrautbildningar här och Familjecentralen här

 

 

Kontaktinformation

Lisa Holmquist
Samordnare familjecentralen
Telefon: 0532-170 78
E-post: lisa.holmquist@amal.se


Medpro Clinic BVC

Telefontid: måndag-fredag kl 08.15-09.15
Telefon: 0532-709 430


Barnmorska
Telefon:  010-441 67 10


Besöksadress
Nybrogatan 17,  Åmål

Postadress
Åmåls familjecentral
S:a Långgatan 3 B
662 30 Åmål

Sidan uppdaterades 2021-12-20

Synpunkter på sidan?