Information om Covid-19, läs mer här.

 

Kommunen genom socialtjänsten har enligt lag (SoL 2001:453) det yttersta ansvaret att barn och unga har det bra och får det stöd och den hjälp som de behöver för att ingen ska fara illa.

Verksamheten med barn och unga inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg grundar sig på socialtjänstlagen (2001:453) och föräldrabalken(1949:381). Föräldrabalken anger vilka skyldigheter vårdnadshavare har gentemot sina barn.

Verksamhetens mål är att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden och ge skydd och stöd till dem som behöver.

Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO, för att tillsammans diskutera olika vägar till en lösning.

När det uppstår problem i en familj så finner familjen för det mesta själv en lösning men ibland behövs någon utomståendes hjälp. Socialtjänsten har till uppgift att ge stöd till barn/unga och deras familjer samt utreda barn/ungas levnadsförhållanden.

Socialtjänstens uppdrag kan delas in i två delar. Råd och stöd samt myndighetsutövning och insatser.

Till Råd och stöd kan vem som helst vända sig för rådgivning i sociala frågor samt stödsamtal. Syftet med denna tjänst är att kunna ge tidiga insatser för att motverka en ogynnsam utveckling.

Råd och stöd delas in i två delar.  Åldrarna 0-12 år där råd – och stödsamtal erbjuds till föräldrar som antingen väntar barn eller har barn upp till 12 år samt råd och stöd till föräldrar med barn i åldrarna 13-18 år. Vid en råd- och stödkontakt sker ingen registrering i socialregistret.

Myndighetsutövningen är aktuell när en anmälan eller ansökan till socialtjänsten kommer in. Insatser kan bli aktuellt efter utredning. Vid myndighetsutövningen sker en registrering i socialregistret.

 

 

Kontakt

Ungdoms- och vuxencentralen
Telefon:
0532- 77 70 79

Reception Individ- och familjeomsorg
Telefon:
0532-171 15

Socialjour i Åmål (via Polisen)
(Kvällar, nätter, helger)
Telefon: 114 14

Söka hjälp
Är du osäker på vart du ska vända dig med ditt problem? Ring till Ungdoms- och vuxencentralen på tel. 0532-77 70 79 eller till Individ- och familjeomsorgens reception på tel. 0532-171 15. Du kan också maila din fråga till ungvux.centralen@amal.se. Svar på telefon och mail ges under kontorstid 08.00-16.00 mån-fre. Vid akuta ärenden vid annan tid än kontorstid kontakta Socialjouren i Åmål via Polisen på tel. 114 14.
1177 - Vårdupplysning

Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung.

knapp_panik2.png

Sidan uppdaterades 2018-08-31

Synpunkter på sidan?