Information om Covid-19, läs mer här.

Musikskolan

 

Musikskolan har ca 200 elever från 6 år och uppåt. Undervisning erbjuds även vuxna i mån av plats. Från 5 års ålder kan man börja spela fiol, i årskurs 2 finns kursen blåslek och från årskurs 3 får man välja fritt i Musikskolans instrumentutbud. Undervisningen sker antingen under skoldagen eller på kvällstid.

Den som går en instrumentkurs i Musikskolan ska garanteras professionell musikundervisning och bra bemötande. Eleven ska få tekniska kunskaper i sitt instrument, men också lära sig allmänna musikaliska grunder såsom notläsning, gehörsspel, samspel och musikskapande. Huvudmålen är att hitta musikglädjen genom positiva musikupplevelser och skapa ett allmänt livslångt intresse för musik. Musikskolan ska erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning för alla och grundlig musikutbildning för den som vill studera vidare.

Samspel är en viktig del av verksamheten och Musikskolan har ensembler för olika instrumentalister och på olika nivåer, t ex stråkgrupper, blåsorkestrar, gitarrorkestrar, storband och brassband. Man kan även lära sig att skriva egna låtar i musikproduktionskursen.
Musikskolan ska synas och höras utåt och alla elever ska få möjlighet att visa upp sig. Varje termin anordnas några mindre konserter på Karlberg där eleverna kan träna på att spela inför publik och ett stort antal offentliga uppträdanden görs i olika sammanhang, t ex under allmänna evenemang och helgfiranden i Åmål. Förskolebarn och skolbarn i Åmåls kommun får minst ett konsertbesök av Musikskolan varje år och till jul blir de inbjudna till Karlbergsteatern för att lyssna på en musiksaga med Musikskolans elever och lärare.

För att göra Musikskolan tillgänglig för alla barn vill vi i framtiden ta bort elevavgifterna, utöka kursutbudet, göra integrationsprojekt på skolorna samt samordna hela kommunens musiklärarkompetenser med grundskolan och gymnasiet.

Fullständig information om verksamheten samt anmälningsformulär finns på Musikskolans blogg som kan nås här.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Musikskolans expedition:

Charlotte Ellénius

Telefon: 0532-172 98
E-post: charlotte.ellenius@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?