Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder undervisning i många olika instrument, sång och musikproduktion. Det finns också kurser i teater, gatukonst, skapande konst, foto, slöjd och danssporten cheer. De flesta kurser riktar sig till barn och ungdomar från 6-19 år, men några dans- och musikgrupper är öppna även för yngre barn. Vuxna kan delta i mån av plats. Att musicera tillsammans är en viktig del av verksamheten, så det finns körer, orkestrar och ensembler på flera nivåer och för olika instrument. Ämnes- och åldersöverskridande projekt förekommer varje termin så att eleverna får mötas i olika former.

 

Kulturskolans övergripande mål är att

  • utveckla elevens identitet och självförtroende
  • skapa gemenskap och positiva upplevelser
  • utgå från elevens lust att lära och skapa
  • ge en grund för fortsatt kulturutövande
  • verka inkluderande för alla barn och ungdomar
  • samarbeta mellan olika ämnen och åldrar
  • bidra till ett rikt och levande kulturliv i Åmåls kommun

 

Kulturskolans elever får regelbundet möjlighet att visa upp vad de har jobbat med på lektionerna. Det kan vara i form av mindre uppträdanden på Karlberg, offentliga konserter i olika sammanhang eller den årliga elevutställningen i Konsthallen. Under våren görs skolgårdsturnéer i hela kommunen och till jul får förskolebarn och skolbarn komma till Kulturskolans julsaga på Karlbergsteatern.

 

Alla Kulturskolans grupper är avgiftsfria. Barn och ungdomar upp till och med gymnasiet kan även delta i en instrument- eller solosångkurs utan kostnad och låna ett instrument gratis de första två spelåren. Därefter finns det möjlighet att hyra instrument till en låg kostnad. Elever som går mer än en instrumentkurs samt vuxna betalar en terminsavgift.

 

Kulturskolan följer i stort sett skolans läsår och ansvarar även för Karlbergsgymnasiets musikprofil och estetiska program med musikinriktning.

 

Mer information om Kulturskolans verksamhet och digital ansökan finns här: www.kulturskolanamal.se. Kulturskolan finns också på facebook och Instagram.

 

KONTAKTINFORMATION

Musikskolans expedition:

Charlotte Ellénius

Telefon: 0532-172 98
E-post: charlotte.ellenius@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?