Information om Covid-19, läs mer här.

Åmåls bibliotek

 

Bibliotekets mål och strategi är att nå så många barn i olika åldersgrupper som möjligt. På bibliotekets barnavdelning finns därför böcker för alla barn oavsett ålder eller läsnivå. Här finns faktaböcker, skönlitteratur, och ljudböcker.

 

Vi har en hylla med media för barn med speciella behov, kallad äppelhyllan. Här finns taktila böcker, böcker + cd, lättläst, teckenspråk och böcker med kombinationen lätt avkodad + bild.


 

Vi har en speciell hylla för Unga vuxna (16-25) och en Regnbågshylla. På Regnbågshyllan står samlat litteratur och information om och för hbtq-personer.

 

Utöver att utveckla vårt bokbestånd har biblioteket med jämna mellanrum aktiviteter för att främja läsning, såsom sagostunder, bokklubbar och olika workshops. Biblioteket har också samarbeten med bland annat förskolor, grundskolan, familjecentralen och samverket.

 

vår hemsida finns speciella flikar för barn & ungdom och unga vuxna där det går att hitta spännande boktips.

 

KONTAKTINFORMATION

Tf verksamhetsansvarig och barnbibliotekarie:
Madeleine Eriksson

Telefon: 0532- 170 91
E-post: madeleine.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-10-01

Synpunkter på sidan?