Vi arbetar för att:

Främja mångfald och sträva efter jämlikhet.

Erbjuda rum för kreativ verksamhet.

Den lilla scenen ska vara lika värdefull som den stora.

Uppmuntra unga kulturaktörer.

Barn och unga ska erbjudas många möjligheter till kontakt med olika kulturella uttrycksformer, både i skolan och på fritiden.

Musikskolans verksamhet ska utvecklas mot en Kulturskola med ett bredare utbud såsom bild, foto, film och drama.

Ge barn och unga möjlighet att påverka det offentliga rummet.

Göra kultur tillgängligt för alla.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Kulturchef: Urban Jansson

Telefon: 0532- 171 43
E-post: urban.jansson@amal.se

 

 

Tf verksamhetsansvarig biblioteket och
b
arnbibliotekarie: Madeleine Eriksson

Telefon: 0532-170 91
E-post: madeleine.eriksson@amal.se

 

Kulturskolans expedition:
Charlotte Ellénius

Telefon: 0532-172 98
E-post: charlotte.ellenius@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?