Information om Covid-19, läs mer här.

 

Vi arbetar för att:

  • Främja mångfald och sträva efter jämlikhet.

  • Erbjuda rum för kreativ verksamhet.

  • Den lilla scenen ska vara lika värdefull som den stora.

  • Uppmuntra unga kulturaktörer.

  • Barn och unga ska erbjudas många möjligheter till kontakt med olika kulturella uttrycksformer, både i skolan och på fritiden.

  • Musikskolans verksamhet ska utvecklas mot en Kulturskola med ett bredare utbud såsom bild, foto, film och drama.

  • Ge barn och unga möjlighet att påverka det offentliga rummet.

  • Göra kultur tillgängligt för alla.

Läs mer:

Att lyfta blicken- ett kulturpolitiskt program för Åmåls Kommun

 

 

KONTAKTINFORMATION

Kulturchef: Stefan Jacobson

Telefon: 0532- 171 00
E-post: stefan.jacobson@amal.se

 

Kultursamordnare: Rebecka Andersson

Telefon: 0532- 172 08
E-post: rebecka.andersson@amal.se

 

Tf verksamhetsansvarig biblioteket och
b
arnbibliotekarie: Madeleine Eriksson

Telefon: 0532-170 91
E-post: madeleine.eriksson@amal.se

 

Musikskolans expedition:
Charlotte Ellénius

Telefon: 0532-172 98
E-post: charlotte.ellenius@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-10-01

Synpunkter på sidan?