Vi arbetar för att:

Främja mångfald och sträva efter jämlikhet.

Erbjuda rum för kreativ verksamhet.

Den lilla scenen ska vara lika värdefull som den stora.

Uppmuntra unga kulturaktörer.

Barn och unga ska erbjudas många möjligheter till kontakt med olika kulturella uttrycksformer, både i skolan och på fritiden.

Musikskolans verksamhet ska utvecklas mot en Kulturskola med ett bredare utbud såsom bild, foto, film och drama.

Ge barn och unga möjlighet att påverka det offentliga rummet.

Göra kultur tillgängligt för alla.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Kulturchef: Stefan Jacobson

Telefon: 0532- 171 00
E-post: stefan.jacobson@amal.se

 

Kultursamordnare: Rebecka Andersson

Telefon: 0532- 172 08
E-post: rebecka.andersson@amal.se

 

Tf verksamhetsansvarig biblioteket och
b
arnbibliotekarie: Madeleine Eriksson

Telefon: 0532-170 91
E-post: madeleine.eriksson@amal.se

 

Musikskolans expedition:
Charlotte Ellénius

Telefon: 0532-172 98
E-post: charlotte.ellenius@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?