Föreningar 

I Åmål finns ett varierat föreningsliv för alla inriktningar och intressen. Klicka här för att komma till föreningsregistret.

Kommunen vill med sitt stöd till föreningsverksamheten främja rörelse, vilket gagnar såväl individen som samhället genom minskade vällevnadssjukdomar. Kommunen vill främja en livsstil som motverkar bruk och missbruk av alkohol, tobak och andra droger. Kommunen bekämpar alla former av droganvändning (dopning) eller andra osunda träningsmetoder som används för att uppnå falska tävlingsresultat.

Kommunen vill främja ett livslångt intresse för idrott och motion. Genom deltagande i demokratiskt organiserad och av demokratisk anda präglade föreningar, främjas en samhällssyn som bygger på förståelse, respekt och yttrandefrihet.

I en väl fungerande förening tas individens hela personlighet tillvara; såväl kroppen, tanken och känslan utvecklas så att individen på bästa sätt kan ta tillvara sina anlag och talanger.

I en väl fungerande förening ser man inte bara till de mätbara resultaten, utan till varje individs personliga utveckling.

 

KONTAKTINFORMATION

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
Telefon:
0533-68 17 50


Bokning idrottshallar
Teknik- och fritidsförvaltning Säffle-Åmål
Telefon: 0532-170 93
E-post: kerstin.franzen@amal.se

 

Bokningar på nätet

 

Simhallen
Telefon: 0532-170 94

 

Ishallen
Telefon: 0532-170 95

 

Hanebol
Skidspår/motionsspår/vandringsleder
Telefon: 070-698 99 47

 

Föreningsinformation
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
Telefon
: 0532-170 93
E-post: kerstin.franzen@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?