En aktiv fritid är skyddsfaktor mot ohälsa, tristess och fördomar. Både kulturen och fritiden står för livskvalitet och välbefinnande där fysiska, kulturella, politiska och sociala möten är viktiga för ett gott liv. Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål tillhandahåller tillgängliga och ändamålsenliga idrotts- och friluftsanläggningar för föreningar och invånare i Åmåls kommun.

Teknik- och fritidsnämnden ger ekonomiskt stöd till föreningarnas verksamheter. Fokus är på barn- och ungdomsverksamheten som ska bidra till en demokratisk fostran, en god folkhälsa och en personlig utveckling. Ett aktivt deltagande ger barn och ungdomar förutsättningar för en hälsofrämjande livsstil.

I Åmål finns erkänt bra och varierande motionsspår och vandringsleder för naturupplevelser. Närheten till Vänern med härliga badmöjligheter och ett rikt båtliv bidrar till fina fritids-förutsättningar i vår kommun. Varje dag året runt genomförs närmare 30 aktiviteter för barn och unga och cirka 1 000 personer i Åmål är ideella ledare inom idrotten.  Det är vi stolta över!

 

KONTAKTINFORMATION

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
Telefon:
0533-68 17 50


Bokning idrottshallar
Teknik- och fritidsförvaltning Säffle-Åmål
Telefon: 0532-170 93
E-post: kerstin.franzen@amal.se

 

Bokningar på nätet

 

Simhallen
Telefon: 0532-170 94

 

Ishallen
Telefon: 0532-170 95

 

Hanebol
Skidspår/motionsspår/vandringsleder
Telefon: 070-698 99 47

 

Föreningsinformation

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
Telefon
: 0532-170 93
E-post: kerstin.franzen@amal.se 

Sidan uppdaterades 2022-02-08

Synpunkter på sidan?