Information om Covid-19, läs mer här.

Västbus

 

Västbus är en förkortning av barn- och ungasamverkan i Västra Götaland och är en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen innehåller både grundläggande värderingar och åtagande kring:

  • Målgrupp och ansvar

  • Samverkan- och informationsskyldighet

  • Implementering och uppföljning

  • Gemensam kompetensutveckling

  • En modell för samverkan kring det enskilda barnet

  • Ansvar för boende, sociala insatser, psykiatrisk utredning, vård och behandling vid placering utanför hemmet

  • Organisering, avvikelserapportering och uppföljning av riktlinjerna både lokalt, delregionalt och regionalt

    Målgruppen är barn och unga upp till 20 år med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social problematik som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor spridning vad gäller problemtyngd och därmed behovet av insatser. Det innebär att riktlinjerna kan gälla både vid förebyggande, tidiga insatser och specialistinsatser. För barnet/den unge är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.


Läs mer om Västbus här.

 

KONTAKTINFORMATION


E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2021-06-10

Synpunkter på sidan?