Specialpedagogiska insatser

 

Elevhälsans specialpedagogiska insatser ska bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever i skolan. Arbetet består av att på individ- grupp- och organisationsnivå verka för att alla elever får det stöd de behöver så att de utifrån sina förutsättningar kan delta och utvecklas i verksamheten. Arbetet omfattar tidiga, förebyggande och inkluderande insatser där stor vikt läggs vid att se möjligheter och resurser hos eleven och verksamheten.

Elevhälsans specialpedagogiska insatser arbetar bland annat med handledning i specialpedagogiska frågor samt med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar och finns med vid överlämning mellan stadier.

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?