Särskilt stöd/Allsidig elevutredning

 

Utredning av särskilt stöd

Elevhälsan har en central roll i de utredningar som görs när det gäller elever i behov av särskilt stöd.

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska det anmälas till rektorn. Rektor ska då se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

 

sarskilt_stod_1.png

 

Allsidig elevutredning

En utredning om en elevs behov av särskilt stöd kan vara olika omfattande. Ibland krävs en mer grundlig utredningsinsats, då en elevs hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras.

Skolans pedagogiska/specialpedagogiska utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en skolsocial, medicinsk eller psykologutredning för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens svårigheter samt ett underlag för att bedöma elevens behov av särskilt stöd.

En pedagogisk/specialpedagogisk utredning görs i första hand och syftar till att ge skolan underlag för att förstå elevens kunskaper, styrkor, färdigheter, erfarenheter, förutsättningar och svårigheter i skolan samt elevens behov av stöd.

Den skolsociala utredningen omfattar en analys och bedömning av vilka faktorer i elevens sociala situation, både i och utanför skolan, som påverkar elevens behov av särskilt stöd.

Den medicinska utredningen ska ge en bild av elevens hälsa och klargöra om det finns medicinska orsakerna till elevens svårigheter, samt vad de kan innebära för elevens behov av anpassade förhållanden, fortsatta utveckling och skolsituation.

Den psykologiska utredningen syftar bland annat till att beskriva elevens kognitiva förutsättningar.

(Socialstyrelsen, Skolverket - Vägledning för elevhälsan, Elevhälsa - Elevhälsans utredningar)

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?