Elevhälsans organisation

 

Alla elevhälsagrupper har tillgång till det skollagen skriver om medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Hur gruppen sedan är sammansatt skiljer sig åt från skola till skola.

Rektor ska verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektor leder, samordnar och beslutar om elevhälsans insatser. Rektor har ansvar för att utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver.

Elevhälsans styrka är dess tvärprofessionella samverkan som också är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av elevens förutsättningar och behov. Denna helhetsbild är viktig i arbetet kring en elev för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och lärare se möjligheter för elevens utveckling mot målen.

 

Verksamhet grundskola:

RösparksskolanSödra skolanTösse skolaKristinebergskolan

 

Verksamhet gymnasium:

Karlbergsgymnasiet

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?