Anmälningsplikt

 

Alla som arbetar i verksamheter för barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när det uppstår oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det kan till exempel handla om barn som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan barnet och övriga familjen. Barn kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.

Anmälan lämnas till socialtjänsten som ansvarar för att bedöma och utreda uppgifterna. Samverkan mellan socialtjänst och den anmälande verksamheten kan ske i utredningen.

 

För mer information se gärna:

Broschyr ”Vad händer när anmälan är gjord?”

Blankett Anmälan/information på annat sätt

”Till dig som är anmälningsskyldig”

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: Kultur.utbildning@amal.se

Postadress: Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?