Information om Covid-19, läs mer här.

Lärande organisation

 

Lärande organisation är en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.
Det handlar om hur medarbetare och ledare tillsammans ska organisera tillgångar och kompetenser på bästa sätt för att hantera sitt uppdrag.
Det handlar också om att lära av de erfarenheter man gör och vidareutveckla verksamheten i ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Synsättet eller begreppet betonar vikten av att individer, grupper och hela organisationer ständigt lär, utvecklas och förnyas.

En lärande organisation kännetecknas av ett ständigt lärande för alla, med en hög grad av ansvar och initiativtagande och att det är lätt att ta till sig, utveckla och föra vidare kunskap samt en förmåga att förändra sig och tillämpa kunskaper och insikter.

I en lärande organisation har man accepterat att förändring är något som sker konstant. Man upptäcker tidigt problem, identifierar snabbt felaktigheter och misstag och korrigerar dem. Man söker inom organisationen ständigt efter nya eller bättre arbetsformer, metoder, rutiner och strategier. Dessutom finns ett arbetsklimat som tillåter att pröva idéer, även om de inte alltid leder till förbättringar. Det är med andra ord högt i tak och även obekväma åsikter är tillåtna. Klimatet är öppet, engagerat och kunnigt.

Frågor som ställs dagligen i en lärande organisation:

Vad har jag lärt mig idag?
Vad kan vi lära oss av detta?
Hur kan vi lära oss mer av detta?

Källa: Peter Senges

Läs mer här.

 

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2016-01-11

Synpunkter på sidan?