Information om Covid-19, läs mer här.

ICDP-Vägledande samspel

 

ICDP- Vägledande samspel (International Child Development Programme) är ett enkelt och samhällsorienterat program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna.

ICDP- programmet utvecklades 1985 av norrmännen Karsten Hundeide och Henning Rye, professorer vid Oslo universitet. ICDP kom till Sverige 1999.

ICDP- Vägledande samspel är ett hälsofrämjande och förebyggande program som är anpassat för barn i alla åldrar och utgår konkret från FN:s barnkonvention. Fokus ligger på resurser och att se det positiva, söka efter möjligheter istället för att söka fel och brister. Det positiva samspelet mellan vuxna och barn förbättrar förutsättningarna för utveckling och lärande. Programmet har som mål att stödja och främja de vuxnas psykosociala kompetens i samspelet med barnet.

ICDP programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman fördelade på tre dialoger. Dessa teman är baserade på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling. Med hjälp av de åtta samspelsteman utvecklas de vuxnas lyhördhet och känslighet för barns behov. Inom ICDP beskrivs tre typer av dialoger som är avgörande för barns emotionella och kognitiva utveckling. Dessa dialoger är: den emotionella, den stödjande och utvidgande och den reglerande.

Programmet är först och främst utarbetat för sådana som har omsorg om barn, antingen de är föräldrar eller omsorgspersoner inom olika verksamheter.

(Källa: Vägledande samspel i praktiken, Karsten Hundeide)


www.icdp.se

 

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2016-01-11

Synpunkter på sidan?