Samordnad Individuell Plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. I Västra Götaland finns en särskild överenskommelse för barn och unga, ”Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommer och Västra Götalandsregionen”, där skolan tydligt inkluderas som jämbördig part i arbetet med SIP, så som socialtjänst och hälso-och sjukvård.

 

Samverkan för barns och ungas hälsa är en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

 

För mer information se:

https://www.vardsamverkan.se/omraden/barn-och-unga/barn-och-ungas-halsa/

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetschef/förskolechef:
Carina Lavén
Telefon: 0532- 171 33
E-post: carina.laven@amal.se


Rektor:
Annika Gip
Telefon: 0532- 171 44
E-post: annika.gip@amal.se

Bitr. rektor/Placeringshandläggare:
Anna-Karin Hvitth
Telefon: 0532-170 84
E-post:
anna-karin.hvitth@amal.se


Specialpedagog
:
Pia Nyrén
Telefon: 0532- 170 43
E-post:
pia.nyren@amal.se


Sidan uppdaterades 2023-11-08

Synpunkter på sidan?