Försäkringar

Olyckfallsförsäkring

Åmåls kommun har för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 tecknat olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringsnummer 734407-1.1.

Anmälan om skada/olycksfall görs på följande länk:

Länk till anmälan om skada/olycksfall

Försäkringen gäller dygnet runt i de verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Alltså förutom skoltid/verksamhetstid även på fritid/lov under inskrivningstiden.

Försäkringsbrev med ytterligare information kommer att publiceras så fort kommunen har fått det sig tillsänt från Protector.

Länk till försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring pdf (pdf 27 KB)

Kontaktperson
Terje Olsen
Telefon:
0532-170 45
E-post:
terje.olsen@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-02-26

Synpunkter på sidan?