Språkval och meritpoäng från grundskolan
Elevernas språkval, både i grundskolan och i gymnasieskolan, har stor betydelse. Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge viktiga meritpoäng både vid ansökan till gymnasieskolan och i högskolan.

Meritpoäng för moderna språk vid gymnasieantagningen
En elev som läst ett modernt språk som språkval i grundskolan att kunna tillgodoräkna sig betygsvärdet för språkvalet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan.

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, om man har A i alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

Exempel:

Betyg: A          B          C          D          E

Värde: 20       17,5     15        12,5    10

E i alla ämnen 16x10 = 160 Med språkval + 10 = 170

C i alla ämnen 16x15 = 240 Med språkval + 15 = 255

A i alla ämnen 16x20 = 320 Med språkval + 20 = 340

Modersmål ger inte de extra meritpoängen.

För att kunna få maximal meritpoäng i moderna språk måste studierna påbörjas i grundskolan. Språket i grundskolan måste läsas som så kallat språkval och startar f o m  i årskurs 6.

 

Meritpoäng vid ansökan till högskolan
När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 så kallade meritpoäng läggas till slutbetyget från gymnasieskolan. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra upp till 1,5 av de 2,5 meritpoängen. Läs mer om meritpoäng på antagning.se under meritpoäng eller i Universitets- och högskolerådets ”Meritpoäng för moderna språk.

 

Kontaktuppgifter 

Verksamhetschef Daniel Nordström
Telefon 0532-172 19
E-post: daniel.nordstrom@amal.seSidan uppdaterades 2023-05-03

Synpunkter på sidan?