Skolskjutsar

Viktig information om skolskjutsar inför läsåret 2023-2024

Inför läsåret 2023-2024 och framöver börjar Åmåls kommun att arbeta med en digital skolskjutsportal. Det innebär att du som vårdnadshavare från och med nu ska börja göra ansökningar om skolskjuts i den digitala skolskjutsportalen. Den kommer att göra det enklare och smidigare för dig som vårdnadshavare när du ska ansöka om skolskjuts eller för att få information om ändringar i tider eller hållplatser.

Läs mer om det nya sättet för att ansöka om skolskjuts.

Så här fungerar skolskjuts för elever i grundskolan

Elever i den kommunala grundskolan har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan. Elever har rätt till skolskjuts om han eller hon går i den skola som kommunen har erbjudit. En elev måste också uppfylla vissa villkor för att få rätt till skolskjuts.

 

Avståndsgränser för att få skolskjuts
Elever i grundskolan (förskoleklass, skolår 1-9 och särskola) får skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är större än följande kilometergränser:

Elever i förskoleklass och skolår 1  länge än 2 km
Elever i skolår 2-3 längre än 3 km
Elever i skolår 4-6     längre än 4 km
Elever i skolår 7-9      längre än 5 km


Behov av särskild skolskjuts

Om en elev inte uppfyller villkoren för att få skolskjuts kan vårdnadshavare ändå ansöka om skolskjuts med hänvisning till: färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Bedömning av ansökan sker i varje enskilt fall. Du hittar blanketten för Ansökan om skolskjuts eller busskort – särskilda skäl längre ner på sidan.


Skolskjuts endast morgon och kväll
Skolskjuts ges endast vid skoldagens start och slut. Elever inom förskoleverksamhet eller fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.


Vad säger lagen?
Skollagen preciserar inte vad som menas med färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet.


Kommunens riktlinjer vägledande
Förutom den vägledning som kan man få via rättsfall och domstolsutslag är det kommunens riktlinjer som är vägledande för bedömning av rätt till skolskjuts. Riktlinjer finns att läsa i kommunens skolskjutsreglemente. Du kan läsa och ladda ner skolskjutsreglementet längre ner på sidan.


Tidigare beslut kan förändras
Tidigare beslut om skolskjuts kan förändras. Det beror i så fall bland annat på ändrade reglerna för avstånd när elever övergår från årskurs 1 till årskurs 2, årskurs 3 till årskurs 4 och årskurs 6 till årskurs 7.  


Ansök alltid om skolskjuts vid växelvis boende
Tänk på att alltid göra en ansökan om skolskjuts för elever med växelvis boende. Du hittar blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende längre ner på sidan.

Om du vill överklaga ett beslut
Om du inte är nöjd med ett beslut om skolskjuts ska du kontakta skolskjutshandläggaren. Handläggaren kan förklara hur du gör om du vill överklaga ett beslut.


Så här ansöker du om skolskjuts
Om du vill ansöka om skolskjuts eller har frågor kring skolskjuts är du välkommen att ta kontakt med vår skolskjutshandläggare. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.Blanketter för skolskjuts

Skolskjutsreglemente pdf (pdf 372 KB)


Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
pdf (pdf 299 KB)


Ansökan om skolskjuts eller busskort -särskilda skäl pdf (pdf 306 KB)

 

 

Kontaktuppgifter 

Skolskjutshandläggare Ingela Hensbo
Telefon 0532-171 96
E-post: ingela.hensbo@amal.seSidan uppdaterades 2023-05-03

Synpunkter på sidan?