Skolskjuts

Ansökan sker digitalt i skolskjutsportalen

Från och med läsåret 2023/2024 sker alla ansökningar om skolskjuts digitalt i skolskjutsportalen. Där finns information om hållplatser för skolskjutsen och information om skolskjutsen av någon anledning är inställd samt kontaktväg till kommunens skolskjutshandläggare.

När ny information finns i skolskjutsportalen får vårdnadshavaren en notis om detta via e-post. Inloggning till skolskjutsportalen sker med personnummer och bank-ID.

Om du inte har tillgång till Bank-ID vänligen kontakta vår skolskjutshandläggare. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Hur vet jag om jag har rätt till skolskjuts?

De elever som idag har rätt till skolskjuts utifrån avståndet till skolan från elevens primäradress (den adress där eleven huvudsakligen bor) får ett skolskjutserbjudande för läsåret 2023/2024. Erbjudandet skickas ut i vårdnadshavarportalen där det går att tacka ja eller nej till skolskjuts.

Om det finns andra skäl till att ansökan om skolskjuts görs detta via e-ansökan som finns på Åmåls kommuns hemsida för skolskjutsar.

Avståndsgränser för att få skolskjuts

Elever i grundskolan (förskoleklass, skolår 1-9 och särskola) får skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är större än följande kilometergränser:

Elever i förskoleklass och skolår 1  länge än 2 km
Elever i skolår 2-3 längre än 3 km
Elever i skolår 4-6     längre än 4 km
Elever i skolår 7-9      längre än 5 km

Ansök alltid om skolskjuts vid växelvis boende

Tänk på att alltid göra en ansökan om skolskjuts för elever med växelvis boende. Ansökan görs i skolskjutsportalen. 

För frågor om skolskjuts

Kontaktuppgifter

Anna Belsing, skolskjutshandläggare
Telefon: 0532-174 40
E-post: skolskjuts@amal.se

Länk till skolskjutsportal och ansökan om skolskjuts

Länk till skolskjutsportalen

Länk till ansökan om skolskjuts

Regler för skolskjuts

Sidan uppdaterades 2023-08-09

Synpunkter på sidan?