Information om skolskjutsar från läsåret 2023-2024

Information till alla elever och vårdnadshavare som har eller ska ansöka om skolskjuts

Kommunstyrelsen har beslutat att flytta hanteringen av skolskjutsar för alla elever i grundskola i Åmåls kommun från kultur- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsenheten med start hösten 2023.

Alla skolskjutsfrågor kommer därmed att hanteras av samhällsbyggnadsenheten och som stöd i detta arbete börjar Åmåls kommun att arbeta med en digital skolskjutsportal.

Ansökan sker i skolskjutsportalen

I skolskjutsportalen sker ansökan om skolskjuts. Där finns information om hållplatser för skolskjutsen och information om skolskjutsen av någon anledning är inställd samt är kontaktväg till Åmåls kommuns skolskjutshandläggare. När ny information finns i skolskjutsportalen får vårdnadshavaren en notis om detta via e-post. Inloggning till skolskjutsportalen sker med personnummer och bank-ID.

Hur vet jag om jag har rätt till skolskjuts?

De elever som idag har rätt till skolskjuts utifrån avståndet till skolan från elevens primäradress (den adress där eleven huvudsakligen bor) kommer att få ett skolskjutserbjudande för läsåret 2023/2024. Erbjudandet skickas ut i vårdnadshavarportalen där det går att tacka ja eller nej till skolskjuts.

Om det finns andra skäl till att ansökan om skolskjuts görs detta via e-ansökan som finns på Åmåls kommuns hemsida för skolskjutsar.

Erbjudande om skolskjuts för elever som börjar förskoleklass kommer runt mitten av maj månad. 

För frågor om skolskjuts för läsåret 2023/2024

Kontaktuppgifter

Anna Belsing, skolskjutshandläggare
Telefon: 0532-174 40
E-post: skolskjuts@amal.se

Länk till skolskjutsportal och ansökan om skolskjuts

Länk till skolskjutsportalen

Länk till ansökan om skolskjuts

Sidan uppdaterades 2023-05-04

Synpunkter på sidan?