Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Åmåls kommun har från och med 1 januari 2022 en ny försäkringsgivare för den kollektiva olycksfallsförsäkringen. Olycksfallsskada som har inträffat från och med 1 januari 2022 ska anmälas till försäkringsbolaget Svedea.

Så här fungerar skadeanmälan med olycksfallsförsäkringen Svedea
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida (länk till extern webbplats).
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Postadress:
Svedea AB Skador företag,
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Telefonnummer: 0771-160 199
E-postadress: skadorforetag@svedea.se


Kontaktperson
Malin Andersson
Telefon:
0532-170 45
E-post:
malin.1.andersson@amal.se
Kontaktuppgifter till Svedea

Postadress:
Svedea AB Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Telefonnummer: 0771-160 199
E-postadress: skadorforetag@svedea.se

Sidan uppdaterades 2023-05-03

Synpunkter på sidan?